Modele de corigente clasa a 8a

În perioada 4-5 August au, loc examenele de corigență pentru elevii DIN clasele terminale de Liceu și DIN învățământul profesional. Examenele de corigență pentru elevii DIN clasele DIN învățământul Primar, gimnazial și Profesional (altele decat cele terminale) și clase DIN școala Floresti și de maiștri au Loc în 28 août – 4 septembrie. Examenele de corigență pentru elevii de clasa a VIII-a vor avea loc în 17-19 August, potrivit unei note a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. CEI care vor fi declarați promovați se vor putea înscrie în clasa a IX-a, PE locurile rămase libere, în a Treia etapă de admisere în învățământul liceal. . 3-4 septembrie 2015: repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au rési la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în paroada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară arrière-pensée etapelor anterioare astfel, pentru anul Şcolar 2018 – 2019, perioada de desfăşurare a examenelor de corigenţă este 15 – 25 iulie pentru toate clasele DIN învăţământul Primar, gimnazial, liceal şi profesional şi pentru clasele de stagii de pregătire pratiă, Şcoala Floresti şi de maiştri. 2 variante examen corigenta matematica clasa a-VIII-a si bilete de Coruptia orala. 1 août 2015: Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de Aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. Elevii corigenţi DIN clasele terminale de gimnaziu, de Liceu, DIN învăţământul profesional şi CEI Care au parcurs stagiile de pregătire practiă, care nu pot participation la sesiue de corigenţe stabilită pentru aceste clase în perioada 17 – 19 août, respectiv 4 – 5 août, se pot înscrie la sesienne Generală de corigenţe, DIN perioada 28 août – 4 septembrie Calendarul celei de-a Treia Etape de admisere la Liceu: PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE TRUNCHI DE PIRAMIDĂ CLASA VIII 2018 7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Naţional de admisere a rezultatelor repartizării Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a délivré o adresă a ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul Şcolar 2018 – 2019.

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) ↓